Čuvena Pariska Dama je vraćena u svoj nekadašnji sjaj nakon renovacije od strane poznatog arhitekte Tjerija Desponta.