Twelve Apostles Hotel and Spa stoji na rubu sveta. Na jednoj strani, niz veličanstvenih planina, a sa druge strane, delfini i talasi Atlantskog okeana.