Upoznajte neortodoksni pristup francuskoj kuhinji. U Les Créations de Narisawa, kuvar Yoshihiro Narisawa pomera nove granice kuvanjem sa organskom zemljom, ugljem i vodom.