Glavni kuvar Andoni Luis Aduriz ima za cilj da se igra sa gostima i razmišlja o različitim načinima na koje restoran može da ima uticaj, umesto da samo pruža klasičnu uslugu. Upravo je to ono što izdvaja restoran Mugaritz kao jednog od najboljih na svetu.