Eduard Sacher je 1876. godine osnovao hotel Sacher u Beču. Ubrzo nakon svog stvaranja, Sacher je postao svetski poznato mesto okupljanja političara, umetnika i aristokratije i ta tradicija traje i dan danas.