Hotel je zamišljen u sinergiji sa prirodnim okruženjem ostrva, bujnom vegetacijom i pogledom na lagunu. Savremen, ali tradicionalan, graciozan i prostran, savršen je balans moderne arhitekture i tradicionalnih elemenata.